top of page

PERSONLIGHETSTESTER

Säkerställ precision i er rekrytering med tester och/eller bakgrundskontroll.

PERSONLIGHETSTESTER

Att anställa någon är ett viktigt beslut. Oavsett om du tar hjälp med din rekrytering eller om du gör den själv kan vi på LiNCK hjälp dig att fatta ett välgrundat beslut. Vi hjälper till med personlighetstester, kognitiva tester, tester om destruktiva drag och olika typer av bakgrundskontroller. Vi hjälper dig hela vägen från test till tolkning av resultaten.

 

Varför behövs tester? För att svara på frågan behöver vi börja med att se på de olika tester vi erbjuder. Våra personlighetstester bygger på fem faktors teorin (Big Five). Det är en teori som har mycket forskning bakom sig.

 

Personlighetstester hjälper oss att bättre förstå vad som motiverar och driver en person. Underlaget är ett bra komplement till vanliga intervjuer och arbetsprover.


Kognitiva tester visar, enkelt förklarat, hur snabbt och enkelt vi hanterar nya och oväntade situationer. För vissa roller är det mycket värdefullt att förstå hur personen kommer att hantera nya situationer. 

 

Den sista typen av tester vi hjälper till med är bakgrundskontroller. Det kan vara ett tråkigt ämne men för vissa tjänster viktigt att vi vet mer om vår framtida nyckelperson. De tester vi hjälper till med är utdrag ur brottsregister, drogtester och kreditkontroll. Om behov finns genomför vi också säkerhetssamtal.
  

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er!

HÅLLBARHET

Vi på LiNCK tar hållbarhet på allvar och har ett särskilt ansvar att bidra till den sociala hållbarhetsdimensionen. Det tar vi genom att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och för allas lika värde. Vi arbetar även med att konstant fylla på vår egna kunskap för att bidra till en mer jämlik arbetsmarknad. Den kunskapen delar vi gärna med oss av till våra kunder.

DIGITALT ARBETSSÄTT

 

Personerna bakom LiNCK har mer än 50 års sammanlagd erfarenhet av rekrytering, försäljning, ledning och styrning. Vi tillämpar i största möjliga utsträckning ett digitalt tillvägagångssätt med moderna verktyg och beprövade metoder för att säkerställa så träffsäkra och effektiva processer som möjligt. Att arbeta digitalt har flera fördelar. Dels så minskar det vårt klimatavtryck genom färre resor, det är flexibelt för våra kandidater och det sparar tid och pengar åt våra kunder.  

bottom of page