top of page

HR- PARTNER

Ett partnerskap inom HR relaterade frågor som stöd för dig som chef.

Hos LiNCK finns mångårig kompetens inom HR management där vi ser oss som din partner inom HR relaterade område. Vi arbetar tätt tillsammans med er och agerar som en förlängd arm av er verksamhet och anpassar insatser efter behov. Med LiNCKs kunskap inom ämnen kopplat till HR kan du känna dig trygg att du får det stöd som du som chef och din verksamhet behöver. 

 

Vi finns som er HR- partner med stöd/ coachning inom: 

  • Hälsoenkäter (keds)- genomföra, sammanställa och stötta chefer utifrån resultat

  • Medarbetarsamtal- upprätta mall för samtal, upprätta rutin samt införa tillsammans med chef

  • Onboarding av nya medarbetare 

  • Värdegrundsarbete 

  • Organisationskultur 

  • Arbetsrätt- Frågor om kollektivavtal, anställning, uppsägning. Utbildningar inom de olika områdena. Upprätta Policys och personalhandbok 

  • Fysisk arbetsmiljö- Upprätta dokument/policys/Rutiner gällande arbetsmiljö. Genomgång- vilka delar behövs vara på plats för ett bra arbetsmiljöarbete? Vad säger lagen? 

  • Konflikthantering  

  • Företagshälsovård- sjukskrivning- plan för återkomst i arbete 

HR- PARTNER

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

AVTAL

bottom of page