STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Ett strategiskt partnerskap för att säkerställa tillgången på kompetens över tid.

Med strategisk kompetensförsörjning så går LiNCK in som en strategisk partner tillsammans med er för att säkerställa tillgången på kompetens över tid. Vi låter marknadens tillgång på kandidater styra processen och förpliktar oss att hitta kandidater över en tidsperiod på 3 månader eller längre. 

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Studenter.jpg

Vår erfarenhet är att de bästa kandidaterna sällan söker nytt jobb aktivt men att de ändå kan vara villiga att söka sig vidare om rätt erbjudande dyker upp. När vi på Linck jobbar med strategisk kompetensförsörjning så lägger vi därför stor vikt vid det som kallas för ”search” eller ”headhunting”. Det innebär att vi aktivt söker upp intressanta kandidater och kontaktar dem via telefon, genom sociala medier och på mail. För oss så är det viktigt att de som deltar känner sig trygg genom hela rekryteringsprocessen, från kravspecifikation till introduktion av nyanställda. Därför erbjuder genom stöd till de som deltar i rekrytering och nyanställning i form av utbildningsmaterial, systemstöd och coaching. Allt för att säkerställa en positiv kandidatupplevelse, något som i slutändan våra kunders varumärke som arbetsgivare.

 

Parternskapet omfattar ca. 3-18 månader. 

 

Strategisk kompetensförsörjning passar bra när: 

 • Ni har behov av flera nya medarbetare  

 • Rollerna inte nödvändigtvis är väldefinierade 

 • Ni söker en variation av seniora och juniora kandidater

 • Det passar er bäst att fördela ut rekryteringsprocessen över en längre tidsperiod

 • Det finns resurser internt för att ta emot 1-3 kandidater per månad 

Fördelarna LiNCK som partner inom strategisk kompetensförsörjning: 

 • Långsiktighet i samarbetet 

 • Marknaden styr tillgången på kandidater 

 • Kunskap och tillit mellan er som kund och Linck som partner ökar

 • Tillgång till ett stort nätverk med kompetenta kandidater 

 • Samarbeten med lokala utbildningsaktörer

 • En trygg och rättvis rekryteringsprocess där du som rekryterande chef får det stöd som du behöver

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

AVTAL