top of page

Försäljning + rekrytering = match!Att sälja sitt varumärke som arbetsgivare är en viktig strategi för er som vill rekrytera kvalificerad personal. Att ha förmågan att sälja in sig som en attraktiv arbetsgivare kan göra att ni som organisation sticker ut från konkurrenterna och attraherar de mest eftertraktade kandidaterna.


På dagens arbetsmarknad så är det hög konkurrens om kvalificerad personal. Genom att vara duktiga på att sälja in sig som en attraktiv arbetsgivare kan ni övertyga potentiella kandidater om att just ni är den bästa arbetsgivaren för dem. Ett positivt varumärke kan hjälpa till att locka kandidater som inte aktivt söker jobb men som kan överväga en förändring om de ser en spännande möjlighet.


För att vara duktiga på att sälja in sig själv som en attraktiv arbetsgivare behöver man som företag ha en tydlig förståelse för vad som gör dem till just det. Det kan inkludera fördelar som en flexibel arbetstid, utbildningsmöjligheter, möjligheter till karriärutveckling, företagskultur, hållbarhet förmåner och liknande. Företaget bör också ha en tydlig strategi för hur de kommunicerar dessa fördelar till potentiella kandidater.


En annan fördel med att identifiera vad som gör just er till en attraktiv arbetsgivare är att det kan bidra till en ökad motivation och engagemang från den befintliga personalen. Om ni är duktiga på att sälja in företagskulturen och värderingarna kan det bidra till en ökad förståelse och stolthet bland de anställda. Detta kan i sin tur bidra till en ökad motivation och engagemang från personalen, vilket kan leda till en högre produktivitet och en minskad personalomsättning. Er befintliga personal är dessutom era bästa ambassadörer för att attrahera ny personal.


Att vara duktiga på att sälja in sig som arbetsgivare är alltså en viktig faktor för att lyckas i rekryteringsprocessen samtidigt som det kan bidra till ökad motivation och engagemang från befintlig personal. Vi på LiNCK har lång erfarenhet från försäljning och förstår vikten av vår roll som ambassadör för våra kunder. Vi är övertygade om att ju fler personer som vi pratar med och ju bättre vi känner vår kund och kan förmedla arbetsplats, tjänst, kultur etc. desto bättre blir urvalet av kandidater för våra kunder.


Är ni intresserad av att höra mer om hur vi inkluderar försäljning i våra rekryteringsprocesser?


Hör av er till oss idag!


#LiNCK #Rekrytering #Försäljning #Karlstad #Helsingborg
bottom of page