top of page

REKRYTERING

Vi hjälper er att hitta rätt person till rätt plats.

REKRYTERING

Vår mission är att vara länken mellan professionella arbetsgivare och kompetenta kandidater. Vi är duktiga att hitta de kvalificerade kandidater som inte söker jobb aktivt och som därmed kan vara svåra att nå. 

 

För oss så är det viktigt att rekryteringsprocessen hanteras smidigt och professionellt, både för våra kunder och för våra kandidater. Det säkerställer vi genom att erbjuda stöd och coaching genom hela rekryteringsprocessen för våra kunder och genom tydlighet i återkoppling och förväntningar i dialogen med våra kandidater. 

 

För att lyckas hitta rätt person till rätt plats krävs det förståelse för behoven hos de vi träffar, både i möten med våra kunder och våra kandidater. På Linck strävar vi efter att alltid ge våra kunder och kandidater vår fulla uppmärksamhet. Vi lägger stor vikt vid kravprofilen för att kartlägga och förstå vilken person som våra kunder söker efter. Kravprofilen löper som en röd tråd genom processen och fungerar som ett styrdokument vid urval, bedömning och beslut. Vi sammanfattar alltid våra intervjuer av kandidater, det gör att kandidaten vet hur vi kommer att beskriva dem.  

 

Genom att hålla både kunder och kandidater uppdaterade med regelbunden information genom hela rekryteringsprocessen säkerställer vi en trygg och förutsägbar process. 

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

AVTAL

bottom of page