REKRYTERING

Vi hjälper er att hitta rätt person till rätt plats.

REKRYTERING

 

Rätt person på rätt plats är den viktigaste resursen för en organisation. Felrekryteringar riskerar att bli kostsamma processer både i tid och pengar. Vi på Linck har som mål att bli bäst i Sverige på att hitta rätt person till rätt plats. Det innebär att vi måste sträcka oss lite längre än våra konkurrenter för att ta hand om våra kunder och våra kandidater.

 

Personerna bakom Linck har mer än 50 års sammanlagd erfarenhet av rekrytering, försäljning, marknadsföring och styrning. Vår spetskompetens inom rekrytering ligger i uppdrag där det ställs krav på den mänskliga interaktionen. Det är exempelvis uppdrag inom försäljning, marknadsföring, projektledning eller chefspositioner men vi har även stor erfarenhet av rekrytering till tjänster inom IT. Genom en lyckad rekrytering hjälper vi våra kunder att växa.

 

KOMPETENSBASERAD REKRYTERING

 

Att hitta rätt person till rätt plats är inte alltid lätt. Vi människor är komplexa och att göra en bedömning i en intervju är inte enkelt. På Linck använder vi oss av kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rekryteringsprocessen präglas av saklighet, objektivitet och rättvisa. För att lyckas hitta rätt person till rätt plats krävs det förståelse för behoven hos de vi träffar, både i möten med våra kunder och våra kandidater. På Linck strävar vi efter att alltid ge våra kunder och kandidater vår fulla uppmärksamhet. Vi lägger stor vikt vid kravprofilen för att kartlägga och förstå vilken person som våra kunder söker efter. Kravprofilen löper som en röd tråd genom processen och fungerar som ett styrdokument vid urval, bedömning och beslut. Vi sammanfattar alltid våra intervjuer av kandidater, det gör att kandidaten vet hur vi kommer att beskriva dem.  

 

Genom att hålla både kunder och kandidater uppdaterade med regelbunden information genom hela rekryteringsprocessen säkerställer vi en trygg och förutsägbar process. 

Kontakta oss idag så berättar vi mer!

DIGITALT ARBETSSÄTT

 

Vi tillämpar i största möjliga utsträckning ett digitalt tillvägagångssätt med moderna verktyg och beprövade metoder för att säkerställa så träffsäkra och effektiva processer som möjligt. Att arbeta digitalt har flera fördelar. Dels så minskar det vårt klimatavtryck genom färre resor, det är flexibelt för våra kandidater och det sparar tid och pengar åt våra kunder.  

HÅLLBARHET

Vi på Linck tar hållbarhet på allvar och har ett särskilt ansvar att bidra till den sociala hållbarhetsdimensionen. Det tar vi genom att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och för allas lika värde. Vi arbetar även med att konstant fylla på vår egna kunskap för att bidra till en mer jämlik arbetsmarknad. Den kunskapen delar vi gärna med oss av till våra kunder.

AVTAL