top of page

OM LINCK

En professionell och pålitlig partner inom rekrytering och kompetensutveckling.

OM LINCK

 

LiNCK är ett Karlstadbaserat företag som hjälper organisationer att växa och människor att utvecklas genom att erbjuda tjänster inom rekrytering och kompetensutveckling. Med ett proaktivt arbetssätt och bred kunskap är Linck en professionell och pålitlig partner för organisationer som växer. 

Vår mission är att vara länken mellan professionella arbetsgivare och kompetenta kandidater. Vi är duktiga att hitta de kvalificerade kandidater som inte söker jobb aktivt och som därmed kan vara svåra att nå. 

 

För oss så är det viktigt att rekryteringsprocessen hanteras smidigt och professionellt, både för våra kunder och för våra kandidater. Det säkerställer vi genom att erbjuda stöd och coaching genom hela rekryteringsprocessen för våra kunder och genom tydlighet i återkoppling och förväntningar i dialogen med våra kandidater. 

VARFÖR VÄLJA LINCK?

EFFEKTIVITET

Med hjälp av digitala verktyg och ett proaktivt arbetssätt så tar kontakt med kandidater i och utanför våra nätverk. Vi är inte rädda för att använda telefonen som verktyg och är duktiga på att sälja in våra kunder. Detta gör att vi har möjlighet att ta uppdrag som annars är svåra att lösa. 

Att arbeta digitalt har flera fördelar. Dels så minskar det vårt klimatavtryck genom färre resor, det är flexibelt för våra kandidater och det sparar tid och pengar åt våra kunder. Dessutom gör det att vi har möjlighet att ta uppdrag i hela Norden.

LÅNGSIKTIGHET

För oss på LiNCK så är det viktigt att ha ett långsiktigt partnerskap tillsammans med våra kunder som baseras på förtroende. Det gör vi genom att säkerställa hög kvalitet i arbetet, spendera mycket tid tillsammans och genom att vara duktiga på att lyssna in och förstå våra kunders behov. Utöver att lösa enskilda utmaningar för våra kunder så gör det att vi kan jobba strategiskt för att lösa våra kunders behov inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE

Vi har en bred erfarenhet och har förståelse för att behoven ser olika ut i olika branscher. Vi är generösa med att dela med oss av vår kunskap för att hjälpa våra kunder att känna sig trygga genom hela rekryteringsprocessen. För oss så är det lika viktigt att våra kunder är duktiga på rekrytering som att vi är det, inte minst för att säkerställa en bra upplevelse för kandidaterna. 

FLEXIBILITET

Vi har möjlighet att anpassa vårt erbjudande efter våra den situation som du som kund är i. Vi är inte låsta i processer och affärsmodeller utan har alltid möjlighet att justera och anpassa dem för att passa våra era behov. 

 

HÅLLBARHET

 

Vi på LiNCK tar hållbarhet på allvar och har ett särskilt ansvar att bidra till den sociala hållbarhetsdimensionen. Det tar vi genom att skapa medvetenhet för våra egna förutfattade meningar, andras perspektiv och för allas lika värde. Vi arbetar även med att konstant fylla på vår egen kunskap för att bidra till en mer jämlik arbetsmarknad. Den kunskapen delar vi gärna med oss av till våra kunder. 

Kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa er!

bottom of page